Prokom


Firma Prokom je osnovana 02.10.2000. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o) sa 100% domaćim kapitalom. Obavlja spoljnotrgovinske poslove u automobilskoj i moto industriji, konstantno se razvijajući u smislu povećanja obima posla i unapređenja spektra usluga.

Obučenost naseg kadra, neprekidan rad na usavršavanju i edukaciji, sposobnost pravovremene realizacije postavljenih zadataka, pokazuje nas konstantan napredak u razvoju usluga i ponude prema našim kupcima.

Kvalitet osiguravamo uz podršku proizvođača saglasno našim dilerskim ugovorima. Za sve brendove koje zastupamo imamo ovlašćene servisne centre koji zadovoljavaju standarde proizvođača. Takođe posjedujemo veoma snabdjeven lager rezervnih djelova.

Imamo veoma dobru saradnju sa svim bankama koje posluju na našem tržištu s kojima svu robu naši kupci mogu kupiti putem kredita ili lizing aranžmana.

U svrhu sto zadovoljnijih klijenata i uslugom pri kupovini vozila, održavanjem i servisiranjem vozila nastojimo da povećamo obim prodaje i ustalimo naše brendove na tržistu Crne Gore.